r_01.jpg

Baby on a mattress
Aurélie Marrier d'Unienville/IRIN...