PhotoTsetse fly
© Kibuyu/Flickr

Copyright © IRIN 2015.